Rozwiązania według roli w organizacji

Każda funkcja w organizacji ma ściśle określony zakres obowiązków i odpowiedzialności. W dzisiejszym szybko zmieniającym się świecie liczy się czas. Dzięki digitalizacji większość zadań może być wspomaganych rozwiązaniami z obszaru IT i cyfrowymi narzędziami. 


Podnoszą one efektywność oraz automatyzują pewne czynności na rzecz tych wymagających interwencji człowieka.