Kierownik Utrzymania Ruchu

Zadaniem osoby na tym stanowisku jest przede wszystkim  zapewnienie utrzymania ciągłości procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie. 

Priorytety zawodowe

Spośród wielu obowiązków, jakie wiążą się z zajmowanym stanowiskiem, kluczowymi zadaniami Kierownika Utrzymania Ruchu są:

01.

Nadzór nad opracowaniem harmonogramu remontów i konserwacji maszyn, urządzeń i sieci energetycznych

02.

Zapewnienie zaopatrzenia technicznego oraz nadzór nad realizacją usług

03.

Prowadzenie, opracowywanie i aktualizacja dokumentacji technicznej

04.

Organizacja i koordynacja pracy grupy osób odpowiedzialnych za utrzymanie

05.

Monitorowanie przestrzegania przepisów BHP, PPOŻ oraz wymagań w zakresie ochrony środowiska

Jak możemy pomóc?

Zobacz obszary, w których się specjalizujemy:

01.

Monitorowanie krytycznych procesów 

02.

Monitorowanie czasu pracy 

03.

Zarządzanie majątkiem 

04.

Marketplace 

05.

Paszportyzacja infrastruktury 

06.

Mobilna inwentaryzacja środków trwałych

07.

Zarządzanie zamówieniami

08.

Zarządzanie gospodarką magazynową materiałów eksploatacyjnych

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.