Dyrektor IT

Dobrze rozumiemy odpowiedzialność, jaka spoczywa na barkach dyrektora IT. Poza kierowaniem zespołem i organizacją pracy czuwa on nad bezpieczeństwem danych, zarządza projektami wdrożeniowymi, tworzy i realizuje budżet IT.

Priorytety zawodowe

Spośród wielu obowiązków, jakie wiążą się z zajmowanym stanowiskiem, kluczowymi zadaniami Dyrektora IT są:

01.

Nadzór nad pracą zespołu (administratorów sieci, pracowników help desk itd.)

02.

Utrzymanie i zarządzanie sieciami lokalnymi (LAN) i rozległymi (WAN) firmy

03.

Analiza potrzeb i planowanie rozwoju oraz wdrożeń oprogramowania

04.

Kontrola serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego sprzętu teleinformatycznego

05.

Planowanie szkoleń dla pracowników z zakresu informatyki

Jesteśmy firmą z sektora IT, dlatego doskonale czujemy zadania działu IT i rozumiemy odpowiedzialność, jaka na nim spoczywa. 

Jak możemy pomóc?

Zobacz obszary, w których się specjalizujemy:

01.

Rozliczanie SLA

02.

Utrzymywanie jakości i dostępności usług

03.

Service Desk

04.

Zarządzanie kosztami

05.

System sprzedaży usług IT wewnątrz organizacji

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.