Sektor Medyczny i Farmaceutyczny

Wyprzedź konkurencję w cyfrowej transformacji!


Strategia farmaceutyczna dla Europy

25 listopada 2020 przyjęto Strategię farmaceutyczną dla Europy. Jej celem było stworzenie ram regulacyjnych, które nie ulegną szybkiej dezaktualizacji oraz wsparcie przemysłu w promowaniu badań i technologii, które faktycznie docierają do pacjentów. 


Najważniejszymi elementami tej strategii są: 

01.

Zapewnienie pacjentom dostępu do leków przystępnych cenowo oraz rozwiązanie niezaspokojonych potrzeb medycznych

02.

Wspieranie konkurencyjności, innowacyjności i zrównoważonego charakteru unijnego przemysłu farmaceutycznego oraz opracowywanie bezpiecznych, skutecznych i bardziej ekologicznych leków wysokiej jakości

03.

Wzmocnienie mechanizmów szybkiego reagowania na wypadek sytuacji kryzysowych, dywersyfikacja i zagwarantowanie bezpieczeństwa dostaw oraz rozwiązanie problemu niedoboru leków

We właściwym miejscu i w odpowiednim czasie

W sektorze medycznym i farmaceutycznym kluczowym aspektem jest sprawna logistyka. Specyficzny charakter i złożoność dostaw produktów farmaceutycznych stanowi wyzwanie dla dostawców. Przemysł farmaceutyczny musi zapewniać wysoką jakość, zarówno podczas produkcji produktów leczniczych, jak i w późniejszej ich dystrybucji bez względu na okoliczności.Podejście digital first

Zmieniające się wymagania pacjentów, rosnące znaczenie komunikacji online, dostępność personelu medycznego oraz rozwój telemedycyny to wyzwania, które wymagają wsparcia technologicznego. W najbliższych latach digitalizacja obejmie coraz więcej obszarów związanych z ochroną zdrowia, a podejście digital first będzie kluczowe dla sektora medycznego i farmaceutycznego.

Sektor farmaceutyczny i medyczny wymaga inwestycji w nowoczesne oprogramowanie i narzędzia oraz wdrażania strategii skoncentrowanej na doświadczeniach i potrzebach branży.


Jak możemy pomóc?

Zobacz obszary, w których się specjalizujemy:

01.

monitorowanie łańcucha zimnych dostaw

02.

zarządzanie infrastrukturą 

03.

monitorowanie krytycznych procesów 

04.

monitorowanie czasu pracy 

05.

zarządzanie majątkiem 

06.

Marketplace  

07.

paszportyzacja infrastruktury 

08.

mobilna inwentaryzacja środków trwałych

09.

zarządzanie zamówieniami

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.