Service Management

Sprawne procesy i systemy informatyczne gwarantujące najwyższą jakość usług

Service Management

Service Management polega na dostarczaniu przez organizacje usług o coraz wyższej jakości, dzięki którym mogą budować długoterminowe relacje ze swoimi klientami. Aby jednak efektywnie zarządzać tymi usługami niezbędne są systemy, które wspierają te działania. Pozwalają one błyskawicznie reagować na zmieniające się wymagania klientów oraz dostosowywać parametry oferty do ich oczekiwań. Przede wszystkim dotyczy to firm, których usługi bazują na teleinformatyce.


Usługi dostosowane do potrzeb rynku i klientów

Service Management to przede wszystkim świadoma organizacja, efektywne procesy i systemy informatyczne, które zapewniają realizację usług ilościowo i jakościowo dostosowanych do rynku odbiorców. Równie istotne są rozwiązania wspomagające:

01.

Identyfikacja i/lub odtworzenie procesu, którego doświadcza odbiorca produktu lub usługi (customer journey)

02.

Analiza aktywności klienta

03.

Identyfikacja wartości dostarczanych klientowi

04.

Dostarczanie odpowiednich usług na poszczególnych etapach ścieżki klienta 


Gwarancja kontroli i jakości

Holistyczne podejście do świadczonych klientom usług ma kluczowe znaczenie w biznesie. Poprawnie i wydajnie działające systemy IT, które realizują te usługi, coraz częściej decydują o konkurencyjności firmy. 

Całkowicie utożsamiamy się z takim podejściem, dlatego oferujemy naszym klientom rozwiązania gwarantujące pełny obraz i kontrolę nad całością procesu zarządzania usługami: od analizy potrzeb poprzez wycenę, wdrożenie i ciągłą optymalizację po ich bezpieczne wygaszanie.


Najnowsze technologie w służbie biznesu

Nasze rozwiązania stale udoskonalamy, dostosowując je do oczekiwań klientów oraz wymagań rynku. Opieramy się na branżowych standardach jak ITIL, jak i na własnych doświadczeniach. Ciągle rozszerzamy zakres narzędziowej kontroli nad aspektami procesowymi i usługowymi.

W obszarze tym worzystujemy technologię: inTrack, MicroFocus Service Manager, MicroFocus SMAX, IBM Control Desk, ServiceNow.


Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.