Dyrektor Działu Zakupów

Dyrektor działu zakupów odpowiada za całokształt spraw związanych z dokonywaniem zakupów surowców, produktów oraz usług potrzebnych do funkcjonowania i utrzymania przedsiębiorstwa.

Priorytety zawodowe

Spośród wielu obowiązków, jakie wiążą się z zajmowanym stanowiskiem, kluczowymi zadaniami Dyrektora Działu Zakupów są:

01.

Tworzenie standardów i procedur związanych z zakupami przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych

02.

Rozpoznanie rynku dostawców produktów i usług

03.

Zarządzanie procesem zakupowym od nawiązywania kontaktów z dostawcami poprzez negocjacje i zawieranie umów po ocenę, rozliczenie dostawców oraz analizę i stworzenie raportów świadczonych przez nich usług

04.

Zapewnienie narzędzia umożliwiającego optymalizację kosztów zawieranych umów

Jak możemy pomóc?

Zobacz obszary, w których się specjalizujemy:

01.

Monitorowanie krytycznych procesów 

02.

System do obsługi wniosków/zapotrzebowań

03.

Zarządzanie majątkiem 

04.

Marketplace 

05.

Zarządzanie zamówieniami oraz umowami

06.

Zarządzanie kosztami zakupu i dostawcami

07.

Optymalizacja gospodarki zakupowej

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.