Oficer Bezpieczeństwa

Osoba zajmująca się bezpieczeństwem w firmie jest odpowiedzialna za rozwój, wdrażanie i zarządzanie wizją, strategią i programem bezpieczeństwa organizacji.

Priorytety zawodowe

Spośród wielu obowiązków, jakie wiążą się z zajmowanym stanowiskiem, kluczowymi zadaniami Oficera Bezpieczeństwa są:

01.

Identyfikacja, rozwój, wdrażanie i utrzymywanie procesów bezpieczeństwa w organizacji

02.

Ustanawianie i wdrażanie polityk, standardów i rekomendacji zapewniających bezpieczeństwo systemów i usług IT

03.

Reagowanie na incydenty i ograniczania narażenia na odpowiedzialność we wszystkich obszarach ryzyka finansowego, karnego i osobistego

04.

Zarządzanie systemami zapewniającymi bezpieczeństwo informatyczne firmy

05.

Opiniowanie projektów pod kątem bezpieczeństwa

06.

Przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego

07.

Opracowywanie i nadzór nad wdrażaniem oraz doskonaleniem Business Continuity Plan całej organizacji

Jak możemy pomóc?

Zobacz obszary, w których się specjalizujemy:

01.

Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa

02.

Monitorowanie krytycznych procesów

03.

Zarządzanie infrastrukturą

04.

Zarządzanie zamówieniami

05.

Zarządzanie majątkiem

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.