CMBD

Źródłem wiedzy o organizacji jest system zarządzania konfiguracją (CMS) oparty na centralnej bazie jednostek konfiguracji (CMDB).


Dostęp do zawsze aktualnych informacji

System zarządzania konfiguracją pełni rolę punktu dostępu do aktualnych informacji o całym środowisku organizacji: jej infrastrukturze, personelu, aplikacjach, usługach, procesach i innych danych charakterystycznych dla danej firmy. 

Każdemu obiektowi rzeczywistego środowiska odpowiada reprezentujący go element konfiguracji z opisem jego aktualnej i przeszłej konfiguracji. W bazie znajdują się też informacje o zależnościach między wszystkimi jednostkami konfiguracji. Z pomocą CMS można zdobyć wiedzę  na temat roli oraz zaangażowania poszczególnych jednostek konfiguracji w realizację procesów biznesowych i organizacyjnych.

CMS gromadzi informacje o konfiguracji zarówno od ludzi (np. w formie arkusza pytań), jak i od podsystemów wykrywania (wykrywanie automatyczne, systemy inwentaryzacji technicznej) i systemów zintegrowanych (np. zarządzania majątkiem czy centrami przetwarzania danych). Dzięki możliwości przechowywania autoryzowanego stanu konfiguracji system wspiera proces zarządzania zmianą. Zapewnia też organizacji większe bezpieczeństwo poprzez kontrolowanie konfiguracji (zgodnie ze zdefiniowaną polityką) oraz umożliwia analizę wpływu awarii jednego logicznego lub fizycznego komponentu na pozostałe.


System zarządzania konfiguracją umożliwia:

przechowywanie informacji o ludziach, sprzęcie itp.

01.

Przechowywanie informacji na temat ludzi, sprzętu itp.

02.

Utworzenie jednego logicznego magazynu danych dzięki funkcji federacji

03.

Przechowywanie aktualnego i autoryzowanego stanu konfiguracji

04.

Automatyczne wykrywanie jednostki konfiguracji różnych typów

05.

Automatyczne modelowanie usługi biznesowej

06.

Konfigurowanie polityki konfiguracji i kontrolowanie zgodności bieżącej konfiguracji ze zdefiniowanymi politykami

07.

Zadawanie pytań w przystępnej formie graficznej lub semantycznej

08.

Bezproblemowe korzystanie ze wszystkich funkcjonalności z poziomu urządzeń mobilnych

09.

Wykonywanie analiz wpływu awarii jednego komponentu na pozostałe

Korzyści:

01.

Przejrzystość oraz lepsza kontrola nad infrastrukturą, aplikacjami i usługami IT

02.

Wsparcie w podejmowaniu decyzji

03.

Ograniczenie kosztów związanych z infrastrukturą IT (np. zakupy, ludzie) oraz administracją

04.

Nadzór nad legalnością oprogramowania i licencji

05.

Eliminacja błędów

06.

Lepsze wykorzystanie personelu

Wdrażamy CMDB, korzystając z technologii  inTrack oraz Microfocus uCMDB.

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.