HR Manager

Kluczowym zadaniem dla HR Managera, Dyrektora HR i działu HR jest edukacja liderów organizacji w zakresie wartości skutecznej komunikacji z pracownikami. Dobrze rozumiemy, jak kluczowa jest rola informacji w organizacjach w budowaniu zaangażowania pracowników i osiąganiu wyników biznesowych.

Priorytety zawodowe

Spośród wielu obowiązków, jakie wiążą się z zajmowanym stanowiskiem, kluczowymi zadaniami HR Managera są:

01.

Kreowanie polityki personalnej firmy

02.

Realizacja strategii firmy w obszarze HR

03.

Rekomendacje i odpowiedzialność za wdrożenia optymalnych metod zarządzania personelem

04.

Zaplanowanie budżetu działu i monitorowanie jego realizacji (plan zatrudnienia, wynagrodzeń, szkoleń)

05.

 Koordynacja projektów rekrutacyjnych  

Naszą kompetencją jest wsparcie roli HR Managera i dostarczenie mu odpowiednich technologii, narzędzi i usług, które pozwolą na nowoczesne zarządzanie obszarem HR w organizacjach. 

Jak możemy pomóc?

Zobacz obszary, w których się specjalizujemy:

01.

System do obsługi wniosków pracowniczych

02.

HR Management

03.

Automatyzacja i monitorowanie systemu ocen pracowniczych

04.

Proces onboardingu

05.

Zarządzanie ścieżką szkoleń

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.