Operation Management

Sprawne funkcjonowanie infrastruktury i usług IT w organizacji

Niezawodne systemy, usługi i procesy IT

ITOM, czyli zarządzanie operacjami IT to zespół procesów zarządzania bieżącymi działaniami, które utrzymują sprawne funkcjonowanie infrastruktury i usług IT w organizacji. Obejmuje ono m.in. monitorowanie i utrzymywanie systemów, zarządzanie kopiami zapasowymi i odzyskiwaniem danych oraz zapewnienie bezpieczeństwa i dostępności danych i usług, a także planowanie i wprowadzanie zmian w IT, np. aktualizacje lub nowe wdrożenia. 

Z punktu widzenia organizacji najważniejsze jest, aby systemy, usługi oraz procesy IT były niezawodne, wydajne oraz adekwatne do potrzeb biznesowych. Osiągnięcie tego jest możliwe tylko dzięki częstym aktualizacjom i ciągłemu ulepszaniu jakości procesów i usług IT.

Procesy ITOM

To, które z obszarów staną się częścią ITOM, zależy od organizacji i jej potrzeb. Mogą to być:

01.

dostarczanie infrastruktury IT

02.

monitorowanie infrastruktury, usług i procesów IT

03.

zarządzanie dostępnością

04.

zarządzanie pojemnością

05.

zarządzanie wydajnością

06.

kontrola kosztów

07.

zarządzanie bezpieczeństwem usług IT

W ramach ITOM

dostarczamy narzędzia monitorujące i analizujące najważniejsze obszary usług:

01.

sieć

02.

infrastruktura serwerowa

03.

aplikacje

04.

procesy biznesowe

05.

usługi IT

06.

odczucia użytkowników końcowych usług

07.

spełnianie parametrów ustalonych w umowach SLA/OLA

Korzyści

Wdrożenie IT Operation Management zapewni Ci:

01.

skrócenie czasu awarii

02.

optymalne wykorzystanie zasobów

03.

wykrywanie wąskich gardeł w procesach biznesowych

04.

możliwość planowania zakupów zasobów

05.

ograniczenia wpływu awarii na działalność organizacji

06.

zapewnienie ciągłości dostępności usług IT

07.

minimalizacja kosztów związana z niedostępnością usługi IT

08.

pełna kontrola nad infrastrukturą IT

09.

rozliczanie usług – transparentność

10.

rozliczanie podwykonawców

ITOM wdrażamy, korzystając z technologii inTrack, Zabbix, Nagios, IBM (Tivoli, Netcool) oraz Microfocus (NNMi, APM, BPM, RUM, OpsBridge, SiteScope).

Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.