Aktualności

Micro Focus Service Management Automation X (SMAX)

Nowy rewolucyjny produkt Micro Focus w ofercie ingrifo. Service Management Automation X (SMAX). Już dziś rozwiązania sztucznej inteligencji będą wspierać Twój Help Desk. Więcej na stronie: SMAX

IBM Premier Business Partner 2017

W uznaniu za nieustające dążenie do doskonałości w dostarczaniu rozwiązań IBM otrzymaliśmy certyfikat IBM Premier Business Partner 2017. Aktywna współpraca z IBM nie tylko dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie IT, ale też przekłada się na sukces rynkowy naszych Klientów.

Partnerstwo z firmą Snow Software

Ingrifo podpisało umowę z firmą Snow Software, rozszerzając swoją ofertę rozwiązań z zakresu Software Asset Management. Więcej o Snow Software na stronie producenta: SNOW

Nagroda Hewlett Packard Enterprise !!

Miło mi poinformować, że nasza firma dostała nagrodę za „Najbardziej innowacyjny projekt w zakresie rozwiązań HPE Software w 2015 roku”. Nagroda została przekazana na Kongresie Partnerów Hewlett Packard Enterprise 2016 w Łodzi

Ingrifo utrzymało poziom Platinum w HPE !!

Miło nam poinformować, iż nasza firma utrzymała w Hewlett Packard Enterprise poziom partnerski PLATINUM. Jest to najwyższy poziom partnerstwa, na który trzeba spełnić wymagania dotyczące obrotów dla wszystkich grup produktowych danego działu, oraz wykazać się odpowiednimi kompetencjami.

MF rozwija Centralny System Monitorowania

Ministerstwo Finansów udzieliło zamówienia spółce Ingrifo na utrzymanie i rozwój Centralnego Systemu Monitorowania (CSM). Kontrakt zostanie zrealizowany za ponad 1,8 mln zł W ramach zamówienia ministerstwo oczekuje zapewnienia maintenance producenta Systemu CSM dla komponentów użytych w Systemie CSM, rozwiązywania problemów dotyczących bieżącej eksploatacji i konfiguracji systemu (w tym diagnozowania i strojenia wydajności), aktualizacji dokumentacji CSM. Wykonawca ma też prowadzić instalację, rekonfigurację, aktualizację, uruchamianie dostępnych funkcjonalności i nowych wersji oprogramowania CSM, inne prace mające na celu zapewnienie ciągłej i bezawaryjnej pracy systemu. (..) Źródło: MF rozwija Centralny System Monitorowania

Kolejny kontrakt na Zarządzanie Aktywami

Miło nam poinformować, iż podpisaliśmy kolejny kontrakt na Zarządzanie Aktywami. Projekt zostanie wykonany dla jednego z największych banków w Polsce. Zamodelowane procesy będą wspierać obszar zarządzania licencjami poprzez ciągłe sprawdzanie i dostosowywanie zasobów licencji oraz aktualnego zainstalowanego i używanego oprogramowania. Wdrażany proces zarządzania licencjami zapewni zgodność z zasadami licencjonowania kluczowych dostawców, co bezpośrednio przełoży się na oszczędności w nakładach na oprogramowanie.

Ingrifo ma umowę na usługi IT dla ZUS

Nowy kontrakt Ingrifo dla Zus. Konsorcjum spółek Ingrifo i Sevenet za niemal 15 mln zł zajmie się dostawą licencji wraz z opieką serwisową oraz usługami wsparcia dla systemu monitorowania usług IT w ZUS. Zamówienie dotyczy świadczenia w okresie trzech lat od podpisania umowy usług wsparcia dla posiadanego przez zamawiającego systemu monitorowania usług opartego o oprogramowanie BMC Software, a także dostawy oprogramowania z licencjami na czas nieokreślony i opieką serwisową. Konsorcjum dostarczy licencje/sublicencje wraz z oprogramowaniem, zajmie się też takimi usługami jak opieka serwisowa (maintenance) do oprogramowania, wsparcie w utrzymaniu Systemu Monitorowania Usług, obsługą i diagnozowaniem incydentów, obsługą parametryzacji, a także opracowywaniem i aktualizacją dokumentacji. Źródło: Ingrifo i Sevenet mają umowę na usługi IT dla ZUS

Artykuł w ITWiz

W magazynie ITWiz 9/2015 opublikowany został artykuł „Zasoby IT pod pełną kontrolą”, w którym PKO BP opowiada o zrealizowany projekcie wdrożenia systemu AMS (Asset Management System). Bank wybrał Ingrifo jako partnera w zakresie prac wdrożeniowych i gwaranta realizacji projektu. Dzięki AMS usprawniono zarządzanie posiadanymi elementami sieci, sprzętem komputerowym oraz licencjami na oprogramowanie.

Wygraliśmy projekt w ZUS

W dniu 25 czerwca 2015 roku Konsorcjum Betacom – Pełnomocnik Konsorcjum i Ingrifo podpisało umowę na Usługi opieki serwisowej oraz rozszerzenie posiadanego Systemu Zarządzania Procesami Eksploatacyjnymi z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Kwota brutto podpisanej umowy to 12,9 mln PLN

Serdecznie zapraszamy na e-Seminarium: Optymalizacja usług IT

Zapraszamy do udziału w e-Seminarium, które odbędzie się 19.03.2015 o godz. 10:00. Pokażemy jeden z najbardziej innowacyjnych APM-ów – system monitoringu Flopsar. Na e-Seminarium pokażemy ponadto, jak Flopsar Suite monitorując Państwa aplikacje może pomóc firmie zapewniać klientom maksymalne korzyści i osiągnąć znacznie lepsze wyniki biznesowe. Więcej szczegółów, oraz link do rejestracji: http://e-seminaria.pl/Ingrifo-APM

Wygraliśmy projekt w Ministerstwie Sprawiedliwości

Konsorcjum spółek Ingrifo i Soflab Technology dostarczy oprogramowanie do testowania i przygotują metodyki do wytwarzania i testowania systemów informatycznych dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Wartość kontraktu przekracza 4,6 mln zł brutto. Zwycięzcy przetargu zajmą się dostawą licencji i nośników oprogramowania, a także instalacją i konfiguracją. Zapewnią też usługi wsparcia. Do zadań wykonawców należy m.in. zbudowanie struktury wymagań odpowiedniej do projektów realizowanych w MS, opracowanie typów wymagań wykorzystywanych w HP ALM, określenie metod opisywania poszczególnych wymagań, stworzenie szablonów dokumentacji dla zespołów programistycznych i zewnętrznych dostawców oprogramowania. Ingrifo i Soflab Technology zajmą się także przygotowaniem procesu testowania uwzględniającego np. role, zadania i produkty związane z testowaniem funkcjonalnym systemów dostosowanych do metodyk i specyfiki projektów ministerstwa, opracowaniem zasad tworzenia przypadków i scenariuszy testowych dla każdego poziomu testów, a także stworzenie strategii testowania. Zamówione oprogramowanie ma zastąpić posiadane przez MS licencje na oprogramowanie Sap Quality Center by HP (7 licencji), premier edition bungle, obecnie wykorzystywane do testowania systemu SAP. Projekty oraz licencje na posiadane oprogramowanie zmigrowane do nowego oprogramowania. Źródło: http://www.wnp.pl/wiadomosci/251338.html

Serdecznie zapraszamy na e-Seminarium: Optymalizacja usług IT

Zapraszamy do udziału w e-Seminarium, które odbędzie się 19.03.2015 o godz. 10:00. Pokażemy jeden z najbardziej innowacyjnych APM-ów – system monitoringu Flopsar. Na e-Seminarium pokażemy ponadto, jak Flopsar Suite monitorując Państwa aplikacje może pomóc firmie zapewniać klientom maksymalne korzyści i osiągnąć znacznie lepsze wyniki biznesowe. Więcej szczegółów, oraz link do rejestracji: http://e-seminaria.pl/Ingrifo-APM

Podpisaliśmy umowę na sprzedaż produktów Oracle

Miło nam poinformować, że podpisaliśmy umowę na sprzedaż produktów Oracle z grupy 1-Click. Do produktów tych należą: Oracle Database Personal Edition, Oracle Database Standard Edition i Standard Edition One, Oracle Application Server Standard Edition One, Oracle Application Server Standard Edition, Oracle Business Intelligence Standard Edition One, Oracle Weblogic Server Standard Edition, Oracle Universal Content Management Standard Edition, Oracle Document Capture, Oracle Internet Developer Suite,

Kolejna Umowa Ingrifo z Narodowym Bankiem Polskim

Kolejna Umowa Ingrifo z Narodowym Bankiem Polskim – w dniu 19 grudnia 2014 Ingrifo podpisało Umowę z Narodowym Bankiem Polskim na dostawę licencji oprogramowania firmy IBM wraz z usługą Software Subscription & Support dla Oprogramowania.

Nagroda dla Ingrifo na Kongresie partnerów HP

Miło nam poinformować, że zostaliśmy nagrodzeni przez HP za „Największy obrót wypracowany w zakresie pakietów serwisowych HP Carepack 2014”. Więcej informacji i fotorelacja: Kongres Partnerów HP Zobacz więcej

Zamówienia na zakup licencji systemu monitorowania Portalu Sprawozdawczego GUS

Z przyjemnością informujemy, że Główny Urząd Statystyczny udzielił zamówienia spółce Ingrifo na zakup licencji systemu monitorowania Portalu Sprawozdawczego GUS. Firma podjęła się zadania za ponad pół miliona złotych netto. Zamówienie dotyczy dostawy licencji i wdrożenia oprogramowania systemu monitorowania środowiska Portalu Sprawozdawczego GUS w Podstawowym Centrum Przetwarzania Danych (CPD) firmy. Wdrożenie ma objąć infrastrukturę w ośrodkach CPD w Warszawie i w Radomiu zapewniając integrację informacji obu ośrodków i umożliwiając ich monitorowanie z poziomu tej samej konsoli. Wykonawca ma też sporządzić dokumentację powdrożeniową opisującą procedurę instalacji i konfiguracji środowiska oraz przeprowadzić szkolenia.

Zapraszamy na webinarium dotyczące zabezpieczenia i zarządzania urządzeniami mobilnymi

Serdecznie zapraszamy na webinarium , które odbędzie się 14 listopada o godz. 13:00, dotyczące zabezpieczenia i zarządzania urządzeniami mobilnymi. Ten element infrastruktury IT firmy jest zazwyczaj trudniejszy w zarządzaniu i zwykle panuje tam bardziej liberalna polityka bezpieczeństwa, co powoduje większe zagrożenia. Podczas webinarium eksperci z firm IBM oraz Ingrifo zademonstrują jak się zabezpieczyć. Prelegentami będą: Karolina Pilarczyk Product Manager z firmy Ingrifo oraz Marcin Panasiuk, IBM Certified IT Specialist. Więcej informacji, oraz możliwość rejestracji: Webinarium MDM

Oferta złożona przez Ingrifo uzyskała najwyższą ilość punktów

Miło nam poinformować, że zgodnie z informacją z dnia 9.09.2014 „oferta złożona przez Ingrifo uzyskała najwyższą ilość punktów, tj. 100” w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 31-CPI-WZP-2244/14 pn.: „System Zarządzania i Monitorowania Infrastruktury Środowiska Informatycznego SIPR” dla Centrum Projektów Informatycznych.

Ingrifo, jako pierwszy Partner w Polsce, uzyskało status HP Platinum Partner

Ingrifo, jako pierwszy Partner w Polsce, uzyskało status HP Platinum Partner. Jest to nie tylko potwierdzenie doskonałych kompetencji firmy, ale daje też dostęp do większej ilości informacji, narzędzi, zasobów i treści, które są pomocne w jeszcze lepszej obsłudze klienta.

Wygralismy kolejny przetarg w tym roku.

Ingrifo wygrywa przetarg na „Rozbudowę narzędzi do monitorowania”. Klient: Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa narzędzi do monitorowania, w tym podniesienie wersji wszystkich komponentów rozwiązania Monitorującego i Service Desk będących w posiadaniu Zamawiającego.

Ingrifo wygrywa przetarg na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Monitorowania

Ingrifo wygrywa przetarg na Rozbudowę Zintegrowanego Systemu Monitorowania. Klient: Narodowy Bank Polski Przedmiotem Umowy jest rozbudowa aktualnie funkcjonującego w NBP Zintegrowanego Systemu Monitorowania, działającego w oparciu o posiadane przez NBP oprogramowanie.