Asset Management 

Przyspieszenie działania operacyjnego oraz odciążenie finansowe firmy

Centralne zarządzanie aktywami

Zarządzanie majątkiem przedsiębiorstwa obejmuje centralne zarządzanie aktywami  w ich pełnym cyklu istnienia. Dotyczy to m.in. zasobów produkcyjnych, infrastrukturalnych, instalacyjnych, transportowych, nieruchomości, sprzętu IT oraz środków niematerialnych jak umowy, licencje, koncesje, certyfikaty oraz oprogramowanie.

System rejestruje i obsługuje procesy związane z gromadzeniem potrzeb, generowaniem zakupów, utrzymaniem i remontami, a także wycofaniem zasobów i ich utylizacją.


Enterprise Asset Management umożliwia:

to przede wszystkim wykrywanie, inwentaryzacja i przechowywanie informacji o zasobach, a także śledzenie zmian parametrów technicznych zasobów oraz zgodności ze standardami i politykami

Równie istotne są rozwiązania wspomagające:

01.

zarządzanie pracami związanymi z zasobami (m.in. montaż, konserwacja, utrzymanie) od planowania poprzez przydziały zadań, kluczowych narzędzi i wyposażenia i nadzorowanie aż po rozliczenie prac

02.

zarządzanie zespołami pracowników, ich uprawnieniami, umiejętnościami oraz dostępnością i obciążeniem

03.

zarządzanie umowami związanymi z zasobami (np. umowy zakupu, dzierżawy, wynajmu, gwarancji, utrzymania, ramowe, likwidacji)

04.

kontrolę wszystkich kosztów związanych z zasobami

05.

zarządzanie zakupami bezpośrednimi i zapasami dzięki optymalizacji procesów magazynowych i łańcucha dostaw 

06.

nadzór nad inicjatywami w zakresie środowiska, zapewnienia zgodności i bezpieczeństwa


Lepsza kontrola majątku

Właściwe zarządzanie majątkiem trwałym przyspiesza działania operacyjne oraz odciąża firmę finansowo i organizacyjnie. 

Dzięki rozwiązaniom informatycznym organizacja może nadzorować cykl życia składników majątku trwałego i ma natychmiastowy wgląd w sytuację bieżącą oraz historię. Dobrze opracowane narzędzia IT umożliwiają planowanie, pozyskiwanie, monitorowanie, konserwację i zbycie majątku, a także jego kontrolę przez cały okres użytkowania. Bez nich realna optymalizacja wykorzystania środków trwałych jest dziś zadaniem niewykonalnym.
Rejestrowanie pełnego cyklu życia poszczególnych elementów środków trwałych pozwala automatycznie spełnić wymogi formalne i branżowe norm eksploatacyjnych, minimalizując ryzyko błędów i ewentualnych kar finansowo-administracyjnych.


Korzyści

Wdrożenie Asset Management zapewni Ci:

01.

obniżenie kosztów i optymalizacja zasobów

02.

większa efektywność inwestycji

03.

pełna przejrzystość i kontrola zasobów

04.

wsparcie w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych

05.

spełnienie wymogów formalno-prawnych

Nowe technologie i sprawdzone standardy

Wdrażając rozwiązania Asset Management, bazujemy na uznanych standardach branżowych oraz wiedzy zdobytej podczas szkoleń i certyfikacji CSAM. Korzystamy z technologii: inTrack, MicroFocus AMX, IBM Maximo, IBM Control Desk,ServiceNow.


Kochamy to, co robimy, ale to, co naprawdę nas wyróżnia, to lata doświadczeń i głęboka znajomość wewnętrznych procesów biznesowych, które umożliwiają nam tworzenie produktów.