Zarządzanie urządzeniami mobilnymi

W dzisiejszych czasach urządzenia mobilne są nierozerwalnie związane z biznesem.

Właściwe zarządzanie nimi - obok serwerów, komputerów stacjonarnych, laptopów i innych punktów końcowych - może nie tylko usprawnić działalność w zakresie ochrony danych i urządzeń, ale również uprościć procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą. Elastyczność jaką dają urządzenia mobilne umożliwia organizacjom bycie bardziej interaktywną i dynamiczną. Jednocześnie urządzenia, które są małe, narażone są na utratę, kradzież lub uszkodzenia.

Będąc podłączone do sieci Internet są narażone na ryzyko zawirusowania, uszkodzenia lub włamania. Dlatego proponujemy Państwu, rozwiązanie do zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Rozwiązanie pozwala na
 • kompletne zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • budowanie wsparcia dla wielu platform
 • zabezpieczanie informacji przedsiębiorstwa dzięki wsparciu Bring-Your-Own-Device
 • wykrywanie i inwentaryzowanie zasobów
 • zarządzanie aplikacjami, pocztą, dokumentami
 • zdalne kasowanie danych np. w przypadku kradzieży
 • wymuszanie polityk bezpieczeństwa, np. stosowanie hasła o konkretnej strukturze,
 • definiowanie ustawień dotyczących Wi-Fi
 • zdalne lokalizowanie urządzenia
 • kompletne zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • budowanie wsparcia dla wielu platform
 • zabezpieczanie informacji przedsiębiorstwa dzięki wsparciu Bring-Your-Own-Device
 • wykrywanie i inwentaryzowanie zasobów
 • zarządzanie aplikacjami, pocztą, dokumentami
 • zdalne kasowanie danych np. w przypadku kradzieży
 • wymuszanie polityk bezpieczeństwa, np. stosowanie hasła o konkretnej strukturze,
 • definiowanie ustawień dotyczących Wi-Fi
 • zdalne lokalizowanie urządzenia
Korzyści
 • pełna kontrola nad urządzeniami mobilnymi
 • kontrola nad urządzeniami nienależącymi do przedsiębiorstwa (BYOD)
 • poprawa bezpieczeństwa
 • zwiększenie wydajności użytkowników urządzeń
 • zwiększenie zadowolenia użytkowników urządzeń
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • pełna kontrola nad urządzeniami mobilnymi
 • kontrola nad urządzeniami nienależącymi do przedsiębiorstwa (BYOD)
 • poprawa bezpieczeństwa
 • zwiększenie wydajności użytkowników urządzeń
 • zwiększenie zadowolenia użytkowników urządzeń
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach