Zarządzanie urządzeniami mobilnymi SaaS

W dzisiejszych czasach urządzenia mobilne są nierozerwalnie związane z biznesem.

Właściwe zarządzanie nimi - obok serwerów, komputerów stacjonarnych, laptopów i innych punktów końcowych - może nie tylko usprawnić działalność w zakresie ochrony danych i urządzeń, ale również uprościć procesy związane z zarządzaniem infrastrukturą. Elastyczność jaką dają urządzenia mobilne umożliwia organizacjom bycie bardziej interaktywną i dynamiczną. Jednocześnie urządzenia, które są małe, narażone są na utratę, kradzież lub uszkodzenia.

Będąc podłączone do sieci Internet są narażone na ryzyko zawirusowania, uszkodzenia lub włamania. Dlatego proponujemy Państwu, usługę zarządzania urządzeniami mobilnymi.

Rozwiązanie pozwala na
 • kompletne zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • budowanie wsparcia dla wielu platform
 • zabezpieczanie informacji przedsiębiorstwa dzięki wsparciu Bring-Your-Own-Device
 • wykrywanie i inwentaryzowanie zasobów
 • zarządzanie aplikacjami, pocztą, dokumentami
 • zdalne kasowanie danych np. w przypadku kradzieży
 • wymuszanie polityk bezpieczeństwa, np. stosowanie hasła o konkretnej strukturze, definiowanie ustawień dotyczących Wi-Fi
 • zdalne lokalizowanie urządzenia
 • kompletne zarządzanie urządzeniami mobilnymi
 • budowanie wsparcia dla wielu platform
 • zabezpieczanie informacji przedsiębiorstwa dzięki wsparciu Bring-Your-Own-Device
 • wykrywanie i inwentaryzowanie zasobów
 • zarządzanie aplikacjami, pocztą, dokumentami
 • zdalne kasowanie danych np. w przypadku kradzieży
 • wymuszanie polityk bezpieczeństwa, np. stosowanie hasła o konkretnej strukturze, definiowanie ustawień dotyczących Wi-Fi
 • zdalne lokalizowanie urządzenia
Korzyści
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi usługowemu
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację poprzez zakup dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnację z tych, które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • poprawa bezpieczeństwa dzięki kontroli nad urządzeniami nienależącymi do przedsiębiorstwa (wsparcie dla BYOD)
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi usługowemu
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację poprzez zakup dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnację z tych, które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • poprawa bezpieczeństwa dzięki kontroli nad urządzeniami nienależącymi do przedsiębiorstwa (wsparcie dla BYOD)
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach