Zarządzanie Service Desk

Narzędzie ITSM (IT Service Management) w połączeniu z odpowiednią organizacją pracy działu IT zapewnia dostępność oraz wysoką jakość usług.

System Service Desk to dzisiaj nieodzowny element dobrze prosperującego przedsiębiorstwa. Pozwala zorganizować dział IT wspierając jego pracę z wykorzystaniem najlepszych praktyk ITIL w zakresie obsługi zgłoszeń, rozwiązywania problemów, zarządzania konfiguracją i zmianami w infrastrukturze, pomagając utrzymać odpowiedni poziom usług.

Rozwiązanie pozwala na
 • automatyzację zarządzania incydentami i problemami, w celu szybszego i lepszego wsparcia odbiorców usług
 • budowę bazy wiedzy dostarczającej operatorom systemu szybkich odpowiedzi na zgłoszenia
 • budowę bazy wiedzy dostarczającej użytkownikom systemów IT kompetencji niezbędnych do samodzielnego rozwiązania problemu
 • definiowanie i śledzenie realizacji umów o poziomie świadczenia usług (SLA)
 • zarządzanie katalogiem usług poprzez tworzenie oferty usług świadczonych przez departamenty IT
 • zarządzanie cyklem życia usług i ich elementów konfiguracji, na wszystkich etapach z użyciem procesów zarządzania konfiguracją, zmianami, wydaniami
 • optymalizację wykorzystania zasobów elektronicznych i fizycznych oraz ograniczenie ryzyka naruszenia warunków umów i przepisów
 • zarządzanie zadaniami, które pomaga planować i harmonogramować pracę personelu oraz mierzyć koszty związane z poszczególnymi aktywnościami
 • automatyzację zarządzania incydentami i problemami, w celu szybszego i lepszego wsparcia odbiorców usług
 • budowę bazy wiedzy dostarczającej operatorom systemu szybkich odpowiedzi na zgłoszenia
 • budowę bazy wiedzy dostarczającej użytkownikom systemów IT kompetencji niezbędnych do samodzielnego rozwiązania problemu
 • definiowanie i śledzenie realizacji umów o poziomie świadczenia usług (SLA)
 • zarządzanie katalogiem usług poprzez tworzenie oferty usług świadczonych przez departamenty IT
 • zarządzanie cyklem życia usług i ich elementów konfiguracji, na wszystkich etapach z użyciem procesów zarządzania konfiguracją, zmianami, wydaniami
 • optymalizację wykorzystania zasobów elektronicznych i fizycznych oraz ograniczenie ryzyka naruszenia warunków umów i przepisów
 • zarządzanie zadaniami, które pomaga planować i harmonogramować pracę personelu oraz mierzyć koszty związane z poszczególnymi aktywnościami
Korzyści
 • skrócenie czasu obsługi zgłoszeń użytkowników
 • podniesienie jakości i dostępności usług
 • wzrost efektywności pracy
 • zredukowanie kosztów IT
 • wpisanie działań IT w biznesową strategię firmy
 • skrócenie czasu obsługi zgłoszeń użytkowników
 • podniesienie jakości i dostępności usług
 • wzrost efektywności pracy
 • zredukowanie kosztów IT
 • wpisanie działań IT w biznesową strategię firmy