Zarządzanie majątkem

Zarządzanie Majątkiem polega na ewidencji i kontroli, a dla organizacji stanowi obowiązek wynikający z ogólnych przepisów.

Właściwe zarządzanie majątkiem trwałym nie tylko przyspiesza
działania operacyjne, ale i odciąża firmę finansowo i organizacyjnie.

Skutecznym narzędziem do takiego zarządzania są adekwatne rozwiązania informatyczne. Dzięki nim organizacja zyskuje kontrolę przepływu – nadzór nad cyklem życia składników majątku trwałego. Dobrze opracowane narzędzie umożliwia planowanie, pozyskiwanie, monitorowanie, konserwację oraz zbycie majątku, jak i odpowiednią kontrolę majątku przez cały okres jego użytkowania.

Rejestrowanie pełnego cyklu życia poszczególnych elementów środków trwałych pozwala na automatyczne wypełnianie wymogów formalnych i branżowych norm eksploatacyjnych, ograniczając ryzyko błędów i kar finansowo-administracyjnych lub cechowych.

Rozwiązanie pozwala na
 • centralne zarządzanie zasobami (m.in. produkcyjnymi, infrastrukturalnymi, instalacyjnymi, transportowymi)
 • wykrywanie, inwentaryzację i przechowywanie informacji  o środkach trwałych
 • śledzenie zmian i kosztów utrzymania
 • zarządzanie umowami (np. zakupu, dzierżawy, wynajmu, gwarancji, ramowymi itp.)
 • zarządzanie pracami na wszelkich etapach: od wstępnego zlecenia, aż po zakończenie prac
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • dostęp do szczegółowych informacji o pozycjach i zapasach magazynowych powiązanych z zarządzanymi zasobami
 • zarządzanie zapotrzebowaniem związanym z zakupami bezpośrednimi i uzupełnianiem zapasów
 • centralne zarządzanie zasobami (m.in. produkcyjnymi, infrastrukturalnymi, instalacyjnymi, transportowymi)
 • wykrywanie, inwentaryzację i przechowywanie informacji  o środkach trwałych
 • śledzenie zmian i kosztów utrzymania
 • zarządzanie umowami (np. zakupu, dzierżawy, wynajmu, gwarancji, ramowymi itp.)
 • zarządzanie pracami na wszelkich etapach: od wstępnego zlecenia, aż po zakończenie prac
 • prowadzenie gospodarki magazynowej
 • dostęp do szczegółowych informacji o pozycjach i zapasach magazynowych powiązanych z zarządzanymi zasobami
 • zarządzanie zapotrzebowaniem związanym z zakupami bezpośrednimi i uzupełnianiem zapasów
Korzyści
 • obniżenie kosztów i optymalizacja wykorzystania zasobów
 • poprawa efektywności inwestycji
 • pełna przejrzystość i kontrola zasobów
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych
 • spełnienie wymogów formalno-prawnych
 • obniżenie kosztów i optymalizacja wykorzystania zasobów
 • poprawa efektywności inwestycji
 • pełna przejrzystość i kontrola zasobów
 • wsparcie w podejmowaniu decyzji operacyjnych i strategicznych
 • spełnienie wymogów formalno-prawnych