Zarządzanie konfiguracją CMS/CMDB

Źródłem wiedzy o Organizacji jest
system zarządzania konfiguracją
(CMS) opierający się o centralną bazę
jednostek konfiguracji (CMDB).

Stanowi ona pojedynczy punkt dostępu do automatycznie aktualizowanych informacji o infrastrukturze, osobach, aplikacjach, usługach, procesach i dowolnych informacji specyficznych dla danej Organizacji. Zawiera także połączenia i relacje między wszystkimi jednostkami konfiguracji. CMS pozwala pozyskiwać informacje o konfiguracji zarówno od ludzi, np. w formie arkusza pytań, jak i od podsystemów wykrywania (wykrywanie automatyczne, systemy inwentaryzacji technicznej) i od systemów zintegrowanych (np. zarządzania majątkiem czy centrami przetwarzania danych). System zarządzania konfiguracją wspiera proces zarządzania zmianą poprzez przechowywanie stanu autoryzowanego konfiguracji, zwiększa bezpieczeństwo Organizacji poprzez kontrolowanie konfiguracji według zdefiniowanych polityk oraz daje możliwość analizy wpływu awarii jednego logicznego lub fizycznego komponentu na pozostałe.

Rozwiązanie pozwala na
 • przechowywanie informacji o szerokim zakresie w bazie konfiguracji w tym ludzi, sprzętu, itp.
 • utworzenie jednego logicznego magazynu danych dzięki funkcji federacji
 • przechowywanie stanu bieżącego i stanu autoryzowanego konfiguracji
 • automatyczne wykrywanie jednostki konfiguracji różnych typów
 • automatyczne modelowanie usługi biznesowej
 • konfigurowanie polityki konfiguracji i kontrolowanie zgodności bieżącej konfiguracji ze zdefiniowanymi  politykami
 • zadawanie zapytania w przystępnej formie graficznej lub semantycznej
 • realizację pełnej funkcjonalności z poziomu urządzeń mobilnych
 • wykonywnie analizy wpływu awarii jednego komponentu na pozostałe
 • przechowywanie informacji o szerokim zakresie w bazie konfiguracji w tym ludzi, sprzętu, itp.
 • utworzenie jednego logicznego magazynu danych dzięki funkcji federacji
 • przechowywanie stanu bieżącego i stanu autoryzowanego konfiguracji
 • automatyczne wykrywanie jednostki konfiguracji różnych typów
 • automatyczne modelowanie usługi biznesowej
 • konfigurowanie polityki konfiguracji i kontrolowanie zgodności bieżącej konfiguracji ze zdefiniowanymi  politykami
 • zadawanie zapytania w przystępnej formie graficznej lub semantycznej
 • realizację pełnej funkcjonalności z poziomu urządzeń mobilnych
 • wykonywnie analizy wpływu awarii jednego komponentu na pozostałe
Korzyści
 • przejrzystość oraz lepsza kontrola nad infrastrukturą, aplikacjami i i usługami IT
 • wspomaganie w zakresie podejmowania decyzji
 • ograniczenie kosztów związanych z infrastrukturą IT (np. zakupy, ludzie)
 • uniknięcie problemów prawnych
 • ogólna poprawa bezpieczeństwa
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych i eliminacja błędów
 • lepsze wykorzystanie personelu; można zrobić więcej przy tych samych zasobach ludzkich
 • przejrzystość oraz lepsza kontrola nad infrastrukturą, aplikacjami i i usługami IT
 • wspomaganie w zakresie podejmowania decyzji
 • ograniczenie kosztów związanych z infrastrukturą IT (np. zakupy, ludzie)
 • uniknięcie problemów prawnych
 • ogólna poprawa bezpieczeństwa
 • zmniejszenie kosztów administracyjnych i eliminacja błędów
 • lepsze wykorzystanie personelu; można zrobić więcej przy tych samych zasobach ludzkich