Zarządzanie Data Center

Wyzwaniem dla osób odpowiedzialnych za Data Center jest odpowiednie nim zarządzanie.

Warunkiem dobrego zarządzania jest właściwa identyfikacja zasobów Centrum Przetwarzania Danych, dlatego niezbędne jest wykonanie ich inwentaryzacji i bieżąca kontrola aktualnego stanu. Wykorzystanie narzędzi Data Center Infrastructure Management (DCIM) pozwala te cele osiągnąć. Dzięki DCIM możliwe jest optymalne zarządzanie, które pozwala obniżyć koszty operacyjne działania centrum przetwarzania danych.

Rozwiązanie umożliwia
 • wsparcie administratorów w lokalizacji serwerów
 • graficzne zobrazowanie fizycznych oraz logicznych zbiorów zasobów Data Center
 • pokazanie szczegółowej zawartości szaf rackowych, lokalizację serwerów w szafach 
a także cały system okablowania
 • wizualizację połączenia end-to-end wraz ze wszystkimi pośrednimi etapami takimi jak patchpanele i switche, PDU, gniazdka i listwy zasilające
 • wyliczenie obciążenia stropów
 • dostarczenie informacji do efektywnego procesu zarządzania energią
 • wspierać podejmowanie decyzji poprzez realizację różnego rodzaju scenariuszy “co-jeżeli”
 • wspomagać procesy zlecenia usług w obrębie infrastruktury
 • wsparcie administratorów w lokalizacji serwerów
 • graficzne zobrazowanie fizycznych oraz logicznych zbiorów zasobów Data Center
 • pokazanie szczegółowej zawartości szaf rackowych, lokalizację serwerów w szafach 
a także cały system okablowania
 • wizualizację połączenia end-to-end wraz ze wszystkimi pośrednimi etapami takimi jak patchpanele i switche, PDU, gniazdka i listwy zasilające
 • wyliczenie obciążenia stropów
 • dostarczenie informacji do efektywnego procesu zarządzania energią
 • wspierać podejmowanie decyzji poprzez realizację różnego rodzaju scenariuszy “co-jeżeli”
 • wspomagać procesy zlecenia usług w obrębie infrastruktury
Korzyści
 • przejrzystość infrastruktury w Data Center
 • optymalizacja infrastruktury w Data Center
 • redukcja kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów
 • minimalizacja kosztów związanych z zużyciem energii
 • minimalizacja awarii wynikających z błędów ludzkich
 • przejrzystość infrastruktury w Data Center
 • optymalizacja infrastruktury w Data Center
 • redukcja kosztów dzięki optymalnemu wykorzystaniu zasobów
 • minimalizacja kosztów związanych z zużyciem energii
 • minimalizacja awarii wynikających z błędów ludzkich