Wdrażanie standardów ITIL®

IT Infrastructure Library® (ITIL®) to najczęściej wykorzystywane i uznane na całym świecie podejście do zarządzania usługami IT.

ITIL można najprościej opisać jako zestaw najlepszych praktyk w zarządzaniu i dostarczaniu usług oraz infrastruktury IT, który został zaczerpnięty z doświadczeń organizacji IT zarówno z publicznego, jak i prywatnego sektora. Precyzuje sposoby organizacji zasobów i działów IT za pomocą procesów, funkcji oraz ról tak, by stanowiły pożądaną wartość dla biznesu.

Zadania w procesie
 • analizowanie istniejących procesów i zasad działania IT
 • definiowanie aktualnej struktury i zasobów IT
 • opracowywanie nowych procesów oraz zasad postępowania zgodnie z biblioteką ITIL
 • doradzanie w zakresie zakupu narzędzia do wsparcia zarządzania usługami IT, w tym wsparcia przy wyborze platformy Service Desk czy bazy CMDB
 • przeprowadzanie szkoleń ze znajomości ITIL’a oraz metod zastosowania standardu
 • analizowanie istniejących procesów i zasad działania IT
 • definiowanie aktualnej struktury i zasobów IT
 • opracowywanie nowych procesów oraz zasad postępowania zgodnie z biblioteką ITIL
 • doradzanie w zakresie zakupu narzędzia do wsparcia zarządzania usługami IT, w tym wsparcia przy wyborze platformy Service Desk czy bazy CMDB
 • przeprowadzanie szkoleń ze znajomości ITIL’a oraz metod zastosowania standardu
Korzyści
 • redukcja kosztów (usprawnione procesy pomagają na zoptymalizować wiele obszarów)
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji)
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy)
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności)
 • usprawnienie komunikacji (do czego przyczynia się spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji)
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu).
 • redukcja kosztów (usprawnione procesy pomagają na zoptymalizować wiele obszarów)
 • lepsze zarządzanie jakością (poprzez stałe doskonalenie organizacji)
 • zwiększenie produktywności (w wyniku poprawy zagospodarowania zasobów i organizacji pracy)
 • uporządkowanie organizacji (dzięki ustaleniu ról i odpowiedzialności)
 • usprawnienie komunikacji (do czego przyczynia się spójna koncepcja IT oraz uporządkowana struktura komunikacji)
 • poprawa relacji z klientem (dzięki skupieniu uwagi na korzyściach dla biznesu).