Testy aplikacji SaaS

Kontrola jakości oprogramowania, przyspieszenie procesów produkcyjnego uruchamiania aplikacji oraz zwiększenie procesowego zakresu i precyzji stanowią olbrzymie wyzwanie.

Muszą mu sprostać analitycy, programiści, działy kontroli jakości i sama kadra kierownicza. Im wcześniej zostanie wykryty błąd,
tym mniejsze będą koszty jego naprawy. Sama metoda i zakres testów powinny być uzależnione od indywidualnych potrzeb odbiorców
i oczekiwań klientów. Testy, zarówno manualne jak i automatyczne, to jeden z istotnych czynników, od których zależy sukces w procesie wytwarzania i eksploatacji systemów i aplikacji.

Zadania w procesie
 • zbieranie wymagań, określanie parametrów i norm dla oprogramowania
 • przygotowanie scenariuszy testów funkcjonalnych i wydajnościowych
 • testowanie systemów i aplikacji w całym cyklu życia (na etapie tworzenia systemu uruchamiania oraz podczas komercyjnej pracy)
 • zarządzanie zmianą, w tym określanie wpływu uaktualnień na pracę aplikacji
 • wykorzystywanie analityki i procedur testowych do operacyjnego monitorowania IT (np. do wyliczania SLA)
 • zbieranie wymagań, określanie parametrów i norm dla oprogramowania
 • przygotowanie scenariuszy testów funkcjonalnych i wydajnościowych
 • testowanie systemów i aplikacji w całym cyklu życia (na etapie tworzenia systemu uruchamiania oraz podczas komercyjnej pracy)
 • zarządzanie zmianą, w tym określanie wpływu uaktualnień na pracę aplikacji
 • wykorzystywanie analityki i procedur testowych do operacyjnego monitorowania IT (np. do wyliczania SLA)
Korzyści
 • oszczędność nakładów finansowych na realizację i egzekucję powtarzalnych zestawów testów
 • oszczędność związana z wczesnym wykryciem błędów jeszcze przed wdrożeniem
 • lepszej jakości oprogramowanie wyprodukowane szybciej
 • możliwość wykrycia większej liczby błędów w danej jednostce czasu w porównaniu do wyłącznie ręcznych testów
 • lepsze dopasowanie architektury do możliwego natężenia operacji
 • poprawa wizerunku firmy dzięki prawidłowo działającym aplikacjom dla klientów zewnętrznych
 • oszczędność nakładów finansowych na realizację i egzekucję powtarzalnych zestawów testów
 • oszczędność związana z wczesnym wykryciem błędów jeszcze przed wdrożeniem
 • lepszej jakości oprogramowanie wyprodukowane szybciej
 • możliwość wykrycia większej liczby błędów w danej jednostce czasu w porównaniu do wyłącznie ręcznych testów
 • lepsze dopasowanie architektury do możliwego natężenia operacji
 • poprawa wizerunku firmy dzięki prawidłowo działającym aplikacjom dla klientów zewnętrznych