Sektor Telekomunikacji i Mediów

Sektor telekomunikacji i mediów oczekuje innowacyjnych technologii , które będą mogli zaoferować swoim klientom i dzięki temu – wzmocnić swoją przewagę konkurencyjną.

Sektor Telekomunikacji i Mediów
Jednocześnie systemy te muszą się wkomponowywać w całość organizacji, gwarantując utrzymanie wysokiej wydajności całej infrastruktury. Dodatkowym wyzwaniem są wciąż rosnące wymagania dotyczące zakresu gromadzonych i przetwarzanych informacji. Dotyczy to zarówno rozwiązań chroniących bezpośrednio dane osobowe (contact center, call center, sieci VPN, usługi szerokopasmowe) jak i pozostałych (systemy billingowe, teleinformatyczne, bazy CRM). Członkowie naszego zespołu dysponują ogromnym doświadczeniem i wiedzą z dziedziny operacyjnych, strategicznych obszarów funkcjonowania sektora telekomunikacji i mediów. Rozumiemy potrzeby branży. Nigdzie tak jak tutaj doświadczenia z dziedziny technologii i biznesu
nie przynoszą tak spektakularnych sukcesów.
Jednocześnie systemy te muszą się wkomponowywać w całość organizacji, gwarantując utrzymanie wysokiej wydajności całej infrastruktury. Dodatkowym wyzwaniem są wciąż rosnące wymagania dotyczące zakresu gromadzonych i przetwarzanych informacji. Dotyczy to zarówno rozwiązań chroniących bezpośrednio dane osobowe (contact center, call center, sieci VPN, usługi szerokopasmowe) jak i pozostałych (systemy billingowe, teleinformatyczne, bazy CRM). Członkowie naszego zespołu dysponują ogromnym doświadczeniem i wiedzą z dziedziny operacyjnych, strategicznych obszarów funkcjonowania sektora telekomunikacji i mediów. Rozumiemy potrzeby branży. Nigdzie tak jak tutaj doświadczenia z dziedziny technologii i biznesu
nie przynoszą tak spektakularnych sukcesów.

Nasi klienci: