Planowanie pojemności systemów IT

Każda organizacja, która chce sprostać wymogom stawianym przez rynek zmienia się i ewoluuje.

Kierunek tych zmian określają długofalowe strategie, potrzeby klientów, zmieniające się przepisy prawne. Oznaczają one również konieczność dostosowania wydajności i działania całej infrastruktury.

Usługa techniczna, konsulting, oprogramowanie – wspomagają planowanie zasobów informatycznych właśnie w kontekście zmieniających się wymagań wydajnościowych.

Rozwiązanie pozwala na
 • wspieranie procesów planowania zasobów informatycznych
 • eliminowanie potencjalnych zawyżeń lub zaniżeń zasobów informatycznych
 • planowanie zasobów infrastruktury IT z uwzględnieniem planów rozwojowych organizacji
 • optymalizowanie działania aplikacji i systemów pod kątem wymagań wydajnościowych
 • wykrywanie wąskich gardeł
 • wsparcie w procesie planowania zakupów
 • tworzenie zaawansowanego raportowania
 • wspieranie procesów planowania zasobów informatycznych
 • eliminowanie potencjalnych zawyżeń lub zaniżeń zasobów informatycznych
 • planowanie zasobów infrastruktury IT z uwzględnieniem planów rozwojowych organizacji
 • optymalizowanie działania aplikacji i systemów pod kątem wymagań wydajnościowych
 • wykrywanie wąskich gardeł
 • wsparcie w procesie planowania zakupów
 • tworzenie zaawansowanego raportowania
Korzyści
 • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów IT
 • lepsze dopasowanie zasobów IT do wymagań biznesu
 • poprawa wydajności
 • poprawa jakości świadczonych usług
 • obniżenie kosztów dzięki optymalizacji zasobów
 • większa efektywność pracowników działów IT
 • lepsza informacja na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych
 • obniżenie TCO
 • lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów IT
 • lepsze dopasowanie zasobów IT do wymagań biznesu
 • poprawa wydajności
 • poprawa jakości świadczonych usług
 • obniżenie kosztów dzięki optymalizacji zasobów
 • większa efektywność pracowników działów IT
 • lepsza informacja na potrzeby podejmowania decyzji strategicznych
 • obniżenie TCO