Odbiory oprogramowania

Standaryzacja i korzystanie z
najlepszych praktyk to podstawa,
ale dopiero indywidualne procesy i
pomysły gwarantują firmom przewagę konkurencyjną.

Ich wdrożenie wymaga specyficznego oprogramowania, nierzadko pisanego na zamówienie. Firma, która zleca jego stworzenie, prędzej czy później zostanie postawiona przed koniecznością jego odbioru. Niełatwo podpisać protokół odbioru, wiedząc jak dużą niesie to odpowiedzialność i jak kosztowna może być eliminacja błędów post factum.

Jakość oprogramowania zależy od wielu czynników. Ogromne znaczenie ma nie tylko jego funkcjonalność i wydajność, lecz także możliwość szybkiej reakcji i identyfikacji problemu przy dużej złożoności niektórych systemów. Dlatego pomagamy klientom w odbiorze oprogramowania, tak by dać im pewność, że system spełnia wymogi zapisane w specyfikacji technicznej i „poradzi sobie” z nowymi zmiennymi, np. nagłym znacznym przyrostem liczby użytkowników.

Zadania w procesie
 • weryfikacja wymagań i zapisów kontraktowych
 • analizowanie wymogów i dokumentacji, która powstała
  po wdrożeniu
 • określenie miar dla wymagań
 • przygotowanie scenariuszy testów
 • przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych,
 • wykorzystanie analityk i procedur testowych do operacyjnego monitorowania IT (np. do wyliczania SLA)
 • weryfikacja wymagań i zapisów kontraktowych
 • analizowanie wymogów i dokumentacji, która powstała
  po wdrożeniu
 • określenie miar dla wymagań
 • przygotowanie scenariuszy testów
 • przeprowadzenie testów funkcjonalnych i wydajnościowych,
 • wykorzystanie analityk i procedur testowych do operacyjnego monitorowania IT (np. do wyliczania SLA)
Korzyści
 • wsparcie profesjonalnego zespołu kompetencyjnego
 • brak potrzeby angażowania własnych zasobów
 • zapewnienie jakości oprogramowania i zwiększenie zaufania do produktu
 • oszczędność związana z wczesnym wykryciem błędów, jeszcze przed ostatecznym odbiorem
 • poprawa wizerunku firmy dzięki poprawnie działającym aplikacjom dla klientów zewnętrznych
 • wsparcie profesjonalnego zespołu kompetencyjnego
 • brak potrzeby angażowania własnych zasobów
 • zapewnienie jakości oprogramowania i zwiększenie zaufania do produktu
 • oszczędność związana z wczesnym wykryciem błędów, jeszcze przed ostatecznym odbiorem
 • poprawa wizerunku firmy dzięki poprawnie działającym aplikacjom dla klientów zewnętrznych