Monitorowanie usług IT

Wszechobecny postęp technologiczny sprawia, że nie można dzisiaj wydajnie zarządzać firmą bez departamentu IT.

Jego rola i zadania nie ograniczają się już tylko do świadczenia podstawowego wsparcia technicznego w organizacji. Dział IT
zapewnia nie tylko pełną przejrzystość funkcjonowania tego obszaru w przedsiębiorstwie, ale często staje się doradcą konsultingowym realizującym swoje usługi na rzecz wewnętrznej komórki biznesowej lub klienta zewnętrznego. Monitorowanie usług IT jest kluczem do sprawnego zarządzania tym działem.

W praktyce oznacza to przełamanie stereotypu, że dział IT wyłącznie generuje koszty. W rzeczywistości jest on źródłem przychodów.

Rozwiązanie pozwala na
 • dekompozycję usługi IT i monitorowanie każdego komponentu jak i samej usługi IT
 • pełną kontrolę i pozyskanie informacji na temat zasobów IT i relacji pomiędzy nimi
 • obsługę i zarządzanie awariami i incydentami
 • uzyskanie kompletnej informacji i kontroli poziomu SLA świadczonych usług
 • dostarczenie odpowiednich raportów i informacji w zależności od potrzeb i roli użytkownika
 • wizualizację istotnych KPI w czasie rzeczywistym (kokpity menedżerskie)
 • dekompozycję usługi IT i monitorowanie każdego komponentu jak i samej usługi IT
 • pełną kontrolę i pozyskanie informacji na temat zasobów IT i relacji pomiędzy nimi
 • obsługę i zarządzanie awariami i incydentami
 • uzyskanie kompletnej informacji i kontroli poziomu SLA świadczonych usług
 • dostarczenie odpowiednich raportów i informacji w zależności od potrzeb i roli użytkownika
 • wizualizację istotnych KPI w czasie rzeczywistym (kokpity menedżerskie)
Korzyści
 • zapewnienie ciągłości dostępności usługi IT
 • minimalizacja kosztów związana z niedostępnością usługi IT
 • szybsze reagowanie na zmiany w biznesie, za którymi idą zmiany w IT
 • poprawa wizerunku firmy dzięki wysokiej dostępności usługi IT
 • zwiększenie zadowolenia klientów
 • podniesienie efektywności zespołów w IT
 • zapewnienie ciągłości dostępności usługi IT
 • minimalizacja kosztów związana z niedostępnością usługi IT
 • szybsze reagowanie na zmiany w biznesie, za którymi idą zmiany w IT
 • poprawa wizerunku firmy dzięki wysokiej dostępności usługi IT
 • zwiększenie zadowolenia klientów
 • podniesienie efektywności zespołów w IT