Monitorowanie usług IT SaaS

We współczesnym świecie, na to, jak dana organizacja jest postrzegana na rynku mają wpływ wszystkie aspekty
jej działalności.

Szybkość działania, odpowiedzi, dostęp do pełnej informacji często stanowi o konkurencyjności. W tym działaniu niewątpliwie organizacje wspierają usługi IT. Poprawność ich działania staje się w wielu przypadkach kluczowa.

Rozwiązanie pozwala na
 • dokonanie dekompozycji usługi IT i monitorowanie każdego jej komponentu jak i samej usługi
 • pełną kontrolę i zbieranie informacji na temat zasobów IT i relacji pomiędzy nimi
 • obsługiwanie i zarządzanie awariami i incydentami
 • gromadzenie kompletnej informacji i kontrolowanie poziom SLA świadczonych usług
 • dostarczanie odpowiednich raportów i informacji w zależności od potrzeb i roli użytkownika
 • wizualizowanie istotnych KPI w czasie rzeczywistym (kokpity menedżerskie).
 • dokonanie dekompozycji usługi IT i monitorowanie każdego jej komponentu jak i samej usługi
 • pełną kontrolę i zbieranie informacji na temat zasobów IT i relacji pomiędzy nimi
 • obsługiwanie i zarządzanie awariami i incydentami
 • gromadzenie kompletnej informacji i kontrolowanie poziom SLA świadczonych usług
 • dostarczanie odpowiednich raportów i informacji w zależności od potrzeb i roli użytkownika
 • wizualizowanie istotnych KPI w czasie rzeczywistym (kokpity menedżerskie).
Korzyści
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi usługowemu
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację dzięki zakupowi dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnacji z tych, które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • wzrost efektywności rozwiązywania zgłoszeń
 • zapewnienie ciągłości dostępności usługi IT
 • minimalizacja kosztów związana z niedostępnością usługi IT
 • szybsze reagowanie na zmiany w biznesie, za którymi idą zmiany w IT
 • poprawa wizerunku firmy dzięki wysokiej dostępności usługi IT
 • wzrost zadowolenia klientów
 • zwiększenie efektywności zespołów w IT
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi usługowemu
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację dzięki zakupowi dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnacji z tych, które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • wzrost efektywności rozwiązywania zgłoszeń
 • zapewnienie ciągłości dostępności usługi IT
 • minimalizacja kosztów związana z niedostępnością usługi IT
 • szybsze reagowanie na zmiany w biznesie, za którymi idą zmiany w IT
 • poprawa wizerunku firmy dzięki wysokiej dostępności usługi IT
 • wzrost zadowolenia klientów
 • zwiększenie efektywności zespołów w IT