Monitorowanie SLA

Obecne technologie dają organizacjom bardzo dużo możliwości by usprawnić ich działanie.

Niezależnie, czy organizacje utrzymują u siebie infrastrukturę IT czy kupują usługi na zewnątrz, by czerpać korzyści musi być spełniony jeden warunek – muszą one działać. Praktycznie, w dzisiejszych czasach, każda organizacja musi współpracować z zewnętrznymi dostawcami technologicznymi np. : w zakresie usług telekomunikacyjnych. W celu zagwarantowania sobie odpowiedniej jakości i dostępności usług, podpisywana jest umowa ze wskaźnikami SLA (Service Level Agreement). Dobrą praktyką jest przełożenie warunków zapisanych w umowie, na narzędzia mierzące parametry SLA. Posługując się określonymi parametrami, narzędzia powinny oceniać i weryfikować poziom danej usługi.

Rozwiązanie pozwala na
 • monitorowanie parametrów zdefiniowanych w umowach SLA (np. dostępności, jakości i awaryjności usługi)
 • monitorowanie SLA z wykorzystaiem mechanizmów symulujących użytkownika końcowego
 • monitorowanie SLA sieci WAN z punktu widzenia klienta
 • raportowanie poziomu dostarczanych usług
 • powiadamianie o przekraczanych parametrach
 • automatycznego wyliczania kar po przekroczeniu SLA
 • rozliczanie się zgodnie z założonymi poziomami dostępności
  i wydajności usługi
 • monitorowanie parametrów zdefiniowanych w umowach SLA (np. dostępności, jakości i awaryjności usługi)
 • monitorowanie SLA z wykorzystaiem mechanizmów symulujących użytkownika końcowego
 • monitorowanie SLA sieci WAN z punktu widzenia klienta
 • raportowanie poziomu dostarczanych usług
 • powiadamianie o przekraczanych parametrach
 • automatycznego wyliczania kar po przekroczeniu SLA
 • rozliczanie się zgodnie z założonymi poziomami dostępności
  i wydajności usługi
Korzyści
 • możliwość oddziaływania na dostawców technologii, dzięki informacji na temat jakości dostarczanych przez nich usług
 • minimalizacja strat wynikających z naruszenia umów SLA
 • szybka reakcja na sytuację naruszenia umów SLA dzięki mechanizmom alarmów i powiadomień
 • optymalizacja kosztów
 • podniesienie jakości usługi
 • skrócenie czasu niedostępności usługi
 • wzrost zaufania klientów
 • możliwość oddziaływania na dostawców technologii, dzięki informacji na temat jakości dostarczanych przez nich usług
 • minimalizacja strat wynikających z naruszenia umów SLA
 • szybka reakcja na sytuację naruszenia umów SLA dzięki mechanizmom alarmów i powiadomień
 • optymalizacja kosztów
 • podniesienie jakości usługi
 • skrócenie czasu niedostępności usługi
 • wzrost zaufania klientów