Monitorowanie sieci

W dzisiejszych czasach rośnie ilość usług i urządzeń korzystających z zasobów sieci.

Krytyczna staje się konieczność ciągłej dostępności do informacji. Niezwykle istotne staje się śledzenie wykorzystania zasobów systemu informatycznego i właściwe nimi zarządzanie poprzez usługę Monitorowanie Sieci.

Rozwiązanie pozwala na
 • wykrywanie i mapowanie sieci
 • monitorowanie wielu typów urządzeń
 • zarządzanie zdarzeniami i alertowanie
 • monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym
 • analiza ruchu
 • wykrywanie i mapowanie sieci
 • monitorowanie wielu typów urządzeń
 • zarządzanie zdarzeniami i alertowanie
 • monitorowanie wydajności w czasie rzeczywistym
 • analiza ruchu
Korzyści
 • łatwe monitorowanie pasma
 • łatwa identyfikacja aplikacji generujących największy ruch w sieci
 • weryfikacja polityk QoS
 • lepsza wydajność sieci i aplikacji
 • efektywne raportowanie i łatwa analiza trendów
 • monitorowanie zużycia pasma przez departamenty
 • łatwe monitorowanie pasma
 • łatwa identyfikacja aplikacji generujących największy ruch w sieci
 • weryfikacja polityk QoS
 • lepsza wydajność sieci i aplikacji
 • efektywne raportowanie i łatwa analiza trendów
 • monitorowanie zużycia pasma przez departamenty