Monitorowanie procesów biznesowych

Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest działanie które rozwiązuje określony problem lub prowadzi do osiągnięcia określonego efektu.

Odpowiednia jakość i efektywność tych procesów daje ogromne korzyści w postaci obniżonych kosztów działalności czy nawet przewagi konkurencyjnej. Dlatego proponujemy Państwu unikalne podejście do monitorowania procesu biznesowego.

Rozwiązanie pozwala na
 • monitorowanie procesu działającego na wielu aplikacjach biznesowych bez konieczności zmiany tych aplikacji
 • monitorowanie procesów biznesowych (dostępność, wąskie gardła, opóźnienia, koszt)
 • wsparcie budowania metryk badających efektywność
 • pomiar wskaźników KPI (kluczowych czynników efektywności) składników procesu
 • identyfikację obszarów podatnych na optymalizację w realizacji procesu
 • ocenę utraconych korzyści
 • identyfikację miejsc wymagających doskonalenia
 • szacowanie finansowych kosztów odstępstw od przyjętych norm
 • monitorowanie procesu działającego na wielu aplikacjach biznesowych bez konieczności zmiany tych aplikacji
 • monitorowanie procesów biznesowych (dostępność, wąskie gardła, opóźnienia, koszt)
 • wsparcie budowania metryk badających efektywność
 • pomiar wskaźników KPI (kluczowych czynników efektywności) składników procesu
 • identyfikację obszarów podatnych na optymalizację w realizacji procesu
 • ocenę utraconych korzyści
 • identyfikację miejsc wymagających doskonalenia
 • szacowanie finansowych kosztów odstępstw od przyjętych norm
Korzyści
 • redukcja kosztów związanych z nieefektywnym procesem biznesowym
 • optymalizacja i usprawnienie procesów biznesowych
 • poprawa efektywności: eliminacja wąskich gardeł i nieoptymalnych ścieżek
 • poprawa realizacji potrzeb biznesu poprzez dział IT
 • redukcja kosztów związanych z nieefektywnym procesem biznesowym
 • optymalizacja i usprawnienie procesów biznesowych
 • poprawa efektywności: eliminacja wąskich gardeł i nieoptymalnych ścieżek
 • poprawa realizacji potrzeb biznesu poprzez dział IT