Monitorowanie odczuć użytkownika SaaS

Na wizerunek organizacji na rynku mają wpływ wszystkie aspekty jej działalności. Niezwykle ważna jest nota użytkownika końcowego, który w obiektywny sposób jest w stanie ocenić działanie serwisów firmy.

Dopiero sprawdzanie poprawności i szybkości działania usług organizacji z zewnątrz daje odpowiedź, jakie odczucia może mieć użytkownik zewnętrzny - odbiorca usługi. W celu odciążenia IT proponujemy Państwu monitorowanie odczuć użytkownika końcowego jako usługę. (End User Monitoring)

Rozwiązanie pozwala na
 • monitorowanie transakcji generowanych przez użytkownika końcowego przy wykorzystaniu robotów
 • monitorowanie transakcji generowanych przez realnych użytkowników
 • proaktywne zarządzanie transakcjami, identyfikację wąskich gardeł i innych potencjalnych problemów, zanim dotrą  do użytkownika końcowego
 • szybkie wykrywanie i izolowanie czasów odpowiedzi i problemów z dostępnością
 • monitorowanie transakcji generowanych przez użytkownika końcowego przy wykorzystaniu robotów
 • monitorowanie transakcji generowanych przez realnych użytkowników
 • proaktywne zarządzanie transakcjami, identyfikację wąskich gardeł i innych potencjalnych problemów, zanim dotrą  do użytkownika końcowego
 • szybkie wykrywanie i izolowanie czasów odpowiedzi i problemów z dostępnością
Korzyści
 • poprawa wizerunku firmy dzięki dobrze działającym usługom IT
 • zadowolenie klienta dzięki zapewnieniu wysokiej dostępności usługi IT
 • redukcja kosztów związanych z brakiem wydajności i dostępności usługi IT
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z szybkim i dokładnym wykrywaniem problemów
 • wzrost produktywności
 • podniesienie jakości świadczonej usługi
 • wsparcie analiz departamentów odpowiadających za reklamację użytkowników
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi usługowemu
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację dzięki zakupowi dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnacji z tych,  które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • zapewnienie ciągłości dostępności usługi IT
 • minimalizacja kosztów związana z niedostępnością usługi IT
 • szybsze reagowanie na zmiany w biznesie, za którymi idą zmiany w IT
 • poprawa wizerunku firmy dzięki wysokiej dostępności usługi IT
 • poprawa zadowolenia klientów
 • zwiększenie efektywności Zespołów w IT
 • poprawa wizerunku firmy dzięki dobrze działającym usługom IT
 • zadowolenie klienta dzięki zapewnieniu wysokiej dostępności usługi IT
 • redukcja kosztów związanych z brakiem wydajności i dostępności usługi IT
 • zmniejszenie kosztów operacyjnych związanych z szybkim i dokładnym wykrywaniem problemów
 • wzrost produktywności
 • podniesienie jakości świadczonej usługi
 • wsparcie analiz departamentów odpowiadających za reklamację użytkowników
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi usługowemu
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację dzięki zakupowi dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnacji z tych,  które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • zapewnienie ciągłości dostępności usługi IT
 • minimalizacja kosztów związana z niedostępnością usługi IT
 • szybsze reagowanie na zmiany w biznesie, za którymi idą zmiany w IT
 • poprawa wizerunku firmy dzięki wysokiej dostępności usługi IT
 • poprawa zadowolenia klientów
 • zwiększenie efektywności Zespołów w IT