Monitorowanie infrastruktury IT

Sieci, stacje robocze, serwery,
hurtownie danych, wreszcie aplikacje,
to filary działania każdej organizacji.
Monitorowanie infrastruktury IT to klucz do sukcesu.

Niezawodność, czyli zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej jest podstawą funkcjonowania każdej Organizacji. Stały rozwój infrastruktury jest konsekwencją naturalnego dążenia do poprawy efektywności pracy i polepszenia procesu obiegu informacji w każdej stawiającej na wzrost firmie. Dzięki naszym rozwiązaniom utrzymanie infrastruktury IT staje się zoptymalizowane i dostosowane do oczekiwań Klienta.

Optymalny model zarządzania tymi zasobami musi uwzględniać wielkość organizacji, stopień jej złożoności i rozproszenia.

Rozwiązanie pozwala na
 • wykrywanie zasobów i powiązań pomiędzy nimi
 • ujawnianie wąskich gardeł i zapobieganie awariom
 • dostrzeganie przyczyn problemów a nie symptomów
 • automatyzację procesów podnoszenia dostępności
  i wydajności
 • zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • optymalizację środowiska IT
 • wsparcie procesu planowania zapotrzebowaniem
 • wykrywanie zasobów i powiązań pomiędzy nimi
 • ujawnianie wąskich gardeł i zapobieganie awariom
 • dostrzeganie przyczyn problemów a nie symptomów
 • automatyzację procesów podnoszenia dostępności
  i wydajności
 • zarządzanie bezpieczeństwem IT
 • optymalizację środowiska IT
 • wsparcie procesu planowania zapotrzebowaniem
Korzyści
 • pełna przejrzystość i kontrola nad infrastrukturą IT
 • redukcja kosztów związana z minimalizacją awaryjności infrastruktury
 • obniżenie kosztów związanych z optymalizacją zakupów
 • elastyczność i łatwość wprowadzania zmian
 • wsparcie procesów operacyjnych i strategicznych
 • pełna przejrzystość i kontrola nad infrastrukturą IT
 • redukcja kosztów związana z minimalizacją awaryjności infrastruktury
 • obniżenie kosztów związanych z optymalizacją zakupów
 • elastyczność i łatwość wprowadzania zmian
 • wsparcie procesów operacyjnych i strategicznych