Monitorowanie odczuć użytkownika

Na wizerunek organizacji na rynku mają wpływ wszystkie aspekty jej działalności.

Niezwykle ważna jest nota użytkownika końcowego, który w obiektywny sposób jest w stanie ocenić działanie serwisów firmy. Dopiero sprawdzanie poprawności i szybkości działania usług organizacji z zewnątrz daje odpowiedź, jakie odczucia może mieć użytkownik zewnętrzny - odbiorca usługi. Dlatego proponujemy Państwu monitorowanie odczuć użytkownika końcowego. (End User Monitoring)

Rozwiązanie pozwala na
 • monitorowanie transakcji generowanych przez użytkownika końcowego przy wykorzystaniu robotów
 • monitorowanie transakcji generowanych przez realnych użytkowników
 • proaktywne zarządzanie transakcjami, identyfikację wąskich gardeł i innych potencjalnych problemów, zanim dotrą  do użytkownika końcowego
 • szybkie wykrywanie i izolowanie czasów odpowiedzi i problemów z dostępnością
 • monitorowanie transakcji generowanych przez użytkownika końcowego przy wykorzystaniu robotów
 • monitorowanie transakcji generowanych przez realnych użytkowników
 • proaktywne zarządzanie transakcjami, identyfikację wąskich gardeł i innych potencjalnych problemów, zanim dotrą  do użytkownika końcowego
 • szybkie wykrywanie i izolowanie czasów odpowiedzi i problemów z dostępnością
Korzyści
 • poprawa wizerunku firmy dzięki dobrze działającym usługom IT
 • zadowolenie klienta dzięki zapewnieniu wysokiej dostępności usługi IT
 • redukcja kosztów związanych z brakiem wydajności i dostępności usługi IT
 • ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z szybkim i dokładnym wykrywaniem problemów
 • wsparcie analiz departamentów odpowiadających za reklamacje użytkowników
 • wzrost produktywności
 • wzrost jakości usługi
 • poprawa wizerunku firmy dzięki dobrze działającym usługom IT
 • zadowolenie klienta dzięki zapewnieniu wysokiej dostępności usługi IT
 • redukcja kosztów związanych z brakiem wydajności i dostępności usługi IT
 • ograniczenie kosztów operacyjnych związanych z szybkim i dokładnym wykrywaniem problemów
 • wsparcie analiz departamentów odpowiadających za reklamacje użytkowników
 • wzrost produktywności
 • wzrost jakości usługi