Helpdesk on-line

Narzędzia ITSM (IT Service Management) w połączeniu ze standardami biblioteki ITIL (IT Infrastructure Library) pomagają zapewnić wysoką jakość dostarczanych usług IT.

Taki system to dzisiaj standard w działach wsparcia. Umożliwia zarządzanie konfiguracją, dostępnością usług, zmianami w infrastrukturze. Szybkie reagowanie na problemy w wielu przypadkach jest krytyczne dla działania przedsiębiorstwa, a jednocześnie wymaga wyspecjalizowanej wiedzy od operatorów Service Desku. Dlatego proponujemy Państwu usługę pierwszej i drugiej linii wsparcia, by odciążyć przedsiębiorstwo i zapewnić wysokiej jakości obsługę użytkowników.

Rozwiązanie pozwala na
 • automatyzację i zarządzanie incydentami i problemami,  w celu szybszego i lepszego wsparcia klientów systemu
 • zbudowanie bazy wiedzy dostarczającej operatorom systemu szybkich odpowiedzi na zgłoszenia a użytkownikom kompetencji do samodzielnego rozwiązania problemu
 • zarządzanie konfiguracją, zmianami, wydaniami
 • definiowanie i śledzenie realizację umów o poziomie świadczenia usług (SLA)
 • dysponowanie katalogiem usług, poprzez tworzenie ofert opartych na planach pracy i zautomatyzowanych akcjach  oraz dostarczać mechanizmów nadzorowania wykonania oferty
 • zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych na wszystkich etapach cyklu życia
 • optymalizację wykorzystania zasobów elektronicznych i fizycznych oraz ograniczenie ryzyka naruszenia warunków umów i przepisów
 • administrowanie zleceniami pracy, co pomaga planować i harmonogramować zadania personelu oraz mierzyć koszty związane z poszczególnymi aktywnościami
 • automatyzację i zarządzanie incydentami i problemami,  w celu szybszego i lepszego wsparcia klientów systemu
 • zbudowanie bazy wiedzy dostarczającej operatorom systemu szybkich odpowiedzi na zgłoszenia a użytkownikom kompetencji do samodzielnego rozwiązania problemu
 • zarządzanie konfiguracją, zmianami, wydaniami
 • definiowanie i śledzenie realizację umów o poziomie świadczenia usług (SLA)
 • dysponowanie katalogiem usług, poprzez tworzenie ofert opartych na planach pracy i zautomatyzowanych akcjach  oraz dostarczać mechanizmów nadzorowania wykonania oferty
 • zarządzanie cyklem życia zasobów informatycznych na wszystkich etapach cyklu życia
 • optymalizację wykorzystania zasobów elektronicznych i fizycznych oraz ograniczenie ryzyka naruszenia warunków umów i przepisów
 • administrowanie zleceniami pracy, co pomaga planować i harmonogramować zadania personelu oraz mierzyć koszty związane z poszczególnymi aktywnościami
Korzyści
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi hostowanemu aplikacji
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację dzięki zakupowi dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnacji z tych, które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • wzrost efektywności rozwiązywania zgłoszeń
 • podniesienie jakości usług IT
 • ograniczenie kosztów realizacji projektu dzięki modelowi hostowanemu aplikacji
 • ułatwienie kontroli nad wydatkami związanymi z utrzymaniem systemów IT w firmie
 • szybsza reakcja na zmieniającą się sytuację dzięki zakupowi dostępu do nowych rozwiązań lub rezygnacji z tych, które nie zaspakajają potrzeb firmy
 • opieka zespołów specjalizujących się w tego typu rozwiązaniach
 • poprawa bezpieczeństwa, dzięki odpowiednim SLA, które wymuszają na dostawcy regularne tworzenie kopii zapasowych i aktualizacji oprogramowania
 • większa elastyczność w działaniu przy niższych kosztach
 • wzrost efektywności rozwiązywania zgłoszeń
 • podniesienie jakości usług IT