Automatyzacja zarządzania bazami danych

Wymagania stawiane przed biznesem rosną w tempie geometrycznym, dlatego organizacje codziennie stają w obliczu nowych wymagań i wyzwań.

Wśród nich znajdziemy na pewno usługi zarządzania bazami danych. Codzienne zadania administracyjne często są wykonywane w sposób manualny, są więc czasochłonne i kosztowne.

Bez automatyzacji organizacje będą zmagać się z podobnymi problemami. Proponujemy Państwu rozwiązania do automatyzacji zarządzania bazami danych.

Rozwiązanie pozwala na
 • automatyczne tworzenie i konfigurowanie baz danych
 • zarządzanie aktualizacjami bazy danych
 • wykonywanie całego procesu aktualizacji baz danych
 • centralne zarządzanie poziomem bezpieczeństwa dostępu do baz danych
 • zarządzanie wersjami baz danych
 • powielanie baz danych zgodnie z najlepszymi wzorcami
 • raportowanie zgodności i bezpieczeństwa w oparciu o standardy
 • wykorzystywanie najlepszych praktyk
 • automatyczne tworzenie i konfigurowanie baz danych
 • zarządzanie aktualizacjami bazy danych
 • wykonywanie całego procesu aktualizacji baz danych
 • centralne zarządzanie poziomem bezpieczeństwa dostępu do baz danych
 • zarządzanie wersjami baz danych
 • powielanie baz danych zgodnie z najlepszymi wzorcami
 • raportowanie zgodności i bezpieczeństwa w oparciu o standardy
 • wykorzystywanie najlepszych praktyk
Korzyści
 • oszczędności związane z automatyzacją pracy
 • automatyzacja aż do 60% codziennych zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem popularnymi bazami danych
 • możliwość podniesienia efektywności administratorów
 • obniżenie kosztów administracyjnych
 • podniesienie jakości usług
 • zadowolenie użytkowników
 • oszczędności związane z automatyzacją pracy
 • automatyzacja aż do 60% codziennych zadań administracyjnych związanych z zarządzaniem popularnymi bazami danych
 • możliwość podniesienia efektywności administratorów
 • obniżenie kosztów administracyjnych
 • podniesienie jakości usług
 • zadowolenie użytkowników