Audyt wydajnościowy – APM

W wielu firmach zapewnienie niezawodności oraz jakości działania systemów IT realizujących statutowe działania jest krytyczne.

Jednocześnie ilość aplikacji, systemów i infrastruktury, nieustannie rośnie, a identyfikacja problemów i wąskich gardeł staje się coraz trudniejsza. Dlatego proponujemy Państwu usługę polegającą na: wykrywaniu miejsc problematycznych, wąskich gardeł, przygotowaniu rekomendacji dotyczących usprawnień jakie należy wprowadzić a w aplikacjach. W ramach usługi wykorzystywane jest oprogramowanie klasy APM (Application Performance Management).

Zadania w procesie
 • identyfikacja problemu i przyczyn jego powstawania
 • konsultacje problemów architektonicznych i wydajnościowych
 • sugestie dotyczące optymalizacji kodów aplikacji
 • szacowanie zapotrzebowania na moc w okresach zwiększonego procesowania danych
 • identyfikacja problemu i przyczyn jego powstawania
 • konsultacje problemów architektonicznych i wydajnościowych
 • sugestie dotyczące optymalizacji kodów aplikacji
 • szacowanie zapotrzebowania na moc w okresach zwiększonego procesowania danych
Korzyści
 • jednoznaczne wykazanie gdzie powstaje problem, oraz kto ponosiodpowiedzialność za jego obsługę i naprawę
 • redukcja problemów produkcyjnych związanych z wydajnością aplikacji
 • pełna detekcja problemów produkcyjnych (awarie, spowolnienia, błędy)
 • redukcja wykorzystania infrastruktury sprzętowej
 • pełna kontrola nad procesami dopuszczenia do ruchu wersji produkcyjnych systemów IT
 • optymalizacja procesu rozwoju aplikacji i testów
 • jednoznaczne wykazanie gdzie powstaje problem, oraz kto ponosiodpowiedzialność za jego obsługę i naprawę
 • redukcja problemów produkcyjnych związanych z wydajnością aplikacji
 • pełna detekcja problemów produkcyjnych (awarie, spowolnienia, błędy)
 • redukcja wykorzystania infrastruktury sprzętowej
 • pełna kontrola nad procesami dopuszczenia do ruchu wersji produkcyjnych systemów IT
 • optymalizacja procesu rozwoju aplikacji i testów