Sektor Administracji Publicznej

Jednostki sektora administracji publicznej mają swoje specyficzne potrzeby dotykające obszarów: wymiany informacji, obiegu pism w elektronicznej postaci, dostępu do informacji publicznej, bezpieczeństwa i niezawodności przetwarzania danych osobowych.

Sektor Administracji Publicznej
Zastosowanie w nich technologii IT może w znaczący sposób przyczynić się do podniesienia efektywności i przejrzystości w funkcjonowaniu podmiotów publicznej administracji.
Pracujemy nad tym, aby być przewodnikiem i najlepszym doradcą dla sektora. Rozwiązania, które oferujemy w urzędach i instytucjach publicznych tworzymy w oparciu o nowoczesne, międzynarodowe standardy jakości.
Zastosowanie w nich technologii IT może w znaczący sposób przyczynić się do podniesienia efektywności i przejrzystości w funkcjonowaniu podmiotów publicznej administracji.
Pracujemy nad tym, aby być przewodnikiem i najlepszym doradcą dla sektora. Rozwiązania, które oferujemy w urzędach i instytucjach publicznych tworzymy w oparciu o nowoczesne, międzynarodowe standardy jakości.

Nasi klienci: